360°

kreativna.digitalna.agencija.

Dobrodošli u iCom

kontakt centar

Naš Contact Centar upravlja svim aktivnostima odnosa s klijentima, u vanjskim poslovima i co-sourcingom, usklađujući se s potrebama i ciljevima korisnika.

web agencija

Uvijek smo bili uvjereni da je kreativno razmišljanje pokretač novog razvojnog modela koji vam može pomoći u vašem poslovanju.

klijenti